Ontdek met opwinding onze nieuwe naam, VitaNexus,

een naam die de essentie van Horizon belichaamt,

VitaNexus is een krachtige naam die de focus op 

vitaliteit en verbinding weerspiegelt. 

Het Latijnse woord "Vita" staat voor leven, 

terwijl "Nexus" verwijst naar verbinding. 

Het impliceert een sterke samenhang tussen verschillende aspecten.

 "Vita

vertegenwoordigt het leven en symboliseert hier de vitale ontwikkeling van kinderen, zowel op emotioneel als educatief gebied. 

Dit benadrukt de kernwaarde van welzijn en groei die centraal staat in de zorg en het onderwijs.

"Nexus

betekent verbinding, wat duidt op de essentiële banden tussen het kind, het gezin, de onderwijsinstelling en de zorgverleners. 

Het symboliseert een harmonieuze samenwerking en een gezamenlijke inzet om het welzijn van het kind te bevorderen door middel van educatieve en zorggerelateerde initiatieven.

Al met al drukt VitaNexus de krachtige verbinding uit tussen vitaliteit, onderwijs en gezinszorg, waarbij de focus ligt op het stimuleren van een gezonde ontwikkeling en welzijn van kinderen in een ondersteunende en samenwerkende omgeving.


VitaNexus is een organisatie die een inclusieve omgeving creëert waarin zorg en onderwijs worden geïntegreerd om de algehele ontwikkeling en het welzijn van kinderen te bevorderen.


Missie:

Bij VitaNexus streven we ernaar een inclusieve omgeving te bieden die zowel zorg als onderwijs integreert, met de nadruk op het bevorderen van de algehele ontwikkeling van kinderen.

We zijn vastbesloten om een veilige en ondersteunende ruimte te creëren gebaseerd op vertrouwen, respect en verbondenheid.

Ons doel is om duurzame impact te creëren door kinderen te ondersteunen in hun emotionele en educatieve groei.

 

Visie:

Onze visie bij VitaNexus is om een voorbeeld te zijn in het verenigen van zorg en onderwijs, waarbij we streven naar een cultuur van begrip en samenwerking.

We willen een omgeving creëren waarin gezinnen, onderwijsinstellingen en zorgverleners nauw samenwerken om kinderen te helpen gedijen.

Onze focus ligt op het bieden van een stabiele basis voor de toekomst van kinderen, waarin ze veerkrachtig en zelfverzekerd kunnen opgroeien.

Vita Nexus
PDF – 98,9 KB 18 downloads