Leerhaven 010

"Omarmen, Ontdekken, Ontplooien - Samen naar Succes!"

Leerhaven 010 is een zorgzame educatieve haven die gericht is op het bieden van een inclusieve, traumasensitieve leeromgeving voor leerlingen met gedrags- en psychische uitdagingen, waardoor ze kunnen gedijen en groeien.

"Leerhaven 010" is een betekenisvolle naam die de essentie van de school en de doelgroep weerspiegelt.

De term "Leerhaven" suggereert een veilige, ondersteunende omgeving waar leerlingen kunnen leren, groeien en gedijen, vergelijkbaar met een haven die bescherming biedt aan schepen.

Het benadrukt de focus van de school op het bieden van een stabiele educatieve basis voor leerlingen met gedrags- en psychische uitdagingen, zodat ze kunnen uitgroeien tot veerkrachtige individuen die voorbereid zijn op hun toekomst in de maatschappij.

De toevoeging van "010" benadrukt de sterke band met Rotterdam, wat duidelijk maakt dat de school geworteld is in de lokale gemeenschap en haar identiteit.

De naam "Leerhaven 010" roept een gevoel van gemeenschap en groei op, wat perfect past bij de doelstellingen en expertise van de school in het bieden van basisonderwijs aan leerlingen met gedrags- en psychische stoornissen.


Missie van Leerhaven 010:

 

Bij Leerhaven 010 streven we ernaar een inclusieve, ondersteunende leeromgeving te bieden die zich richt op de individuele behoeften van elke leerling.

Onze missie is om een veilige haven te creëren waar kinderen met gedrags- en psychische uitdagingen zich gewaardeerd, begrepen en gestimuleerd voelen.

We streven ernaar om een basis te leggen voor hun toekomstige succes door middel van gepersonaliseerd, traumasensitief onderwijs en zorgzame begeleiding.

Door samen te werken met families, zorginstanties en onze gemeenschap, willen we onze leerlingen empoweren met de vaardigheden en veerkracht die nodig zijn om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, sociale individuen die actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.


Visie van Leerhaven 010:

 

Bij Leerhaven 010 geloven we in het cultiveren van een dynamische leergemeenschap die gedijt op inclusiviteit, compassie en groei.

Onze visie is om een toonaangevend educatief centrum te zijn dat bekend staat om zijn innovatieve benadering van het ondersteunen van kinderen met gedrags- en psychische uitdagingen.

We streven ernaar om een voorbeeld te zijn van excellente traumasensitieve onderwijspraktijken en een model te bieden voor het omarmen van diversiteit in de leeromgeving.

Door te blijven investeren in hoogwaardig onderwijs en te streven naar continu verbeteren, streven we ernaar om onze leerlingen te helpen hun volledige potentieel te bereiken en hen voor te bereiden op een succesvolle toekomst vol vertrouwen en veerkracht.


De kernwaarden van Leerhaven 010 zijn:

 

  1. Inclusiviteit: We streven ernaar een omgeving te creëren waarin elke leerling zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt, ongeacht hun achtergrond of uitdagingen.
  2. Empathie: We moedigen begrip en mededogen aan, zowel onder leerlingen als onder het personeel, om een ondersteunende en zorgzame gemeenschap te bevorderen.
  3. Veerkracht: We moedigen veerkracht aan door het stimuleren van doorzettingsvermogen en het leren omgaan met uitdagingen, zodat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot sterke en zelfbewuste individuen.
  4. Samenwerking: We geloven in de kracht van samenwerking tussen leerlingen, docenten, families en externe partners om een holistische onderwijservaring te bieden die g7ericht is op de individuele behoeften van elke leerling.
  5. Innovatie: We streven ernaar voortdurend te innoveren in onze onderwijsmethoden en -praktijken, met een focus op het integreren van de nieuwste inzichten en technologieën om het beste onderwijs mogelijk te maken voor onze leerlingen met speciale behoeften.

Ons hoofddoel is om elke leerling te voorzien van een veilige en stimulerende leeromgeving waarin zij zich volledig kunnen ontwikkelen en hun potentieel kunnen bereiken, ondanks eventuele gedrags- en psychische uitdagingen.

We streven ernaar om een uitgebreid ondersteuningsnetwerk te bieden dat gericht is op het verbeteren van academische prestaties, het opbouwen van zelfvertrouwen en het bevorderen van emotionele stabiliteit.

Door de implementatie van gepersonaliseerde leerplannen, intensieve begeleiding en continue samenwerking met familie en externe belanghebbenden, streven we ernaar om elke leerling voor te bereiden op een succesvolle overgang naar vervolgonderwijs en deelname aan de maatschappij.